Bratislavská mestská polícia poradí ľuďom s výchovou psa

Mestskí policajti upozorňujú, že dodržiavanie povinností zo strany psičkárov budú v najbližšom čase masívne kontrolovať.BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Zorientovať sa vo výchove psov i v povinnostiach ich vlastnenia pomôže majiteľom domácich miláčikov aj bratislavská mestská polícia. Radu majiteľom psov i tým, ktorí o kúpe psíka zatiaľ len uvažujú, poskytnú v bezplatnej poradni.

Mestská polícia tak chce viesť psičkárov k tomu, aby boli disciplinovaní. Úlohou majiteľov psov je nielen starať sa o svojich miláčikov, dodržiavať tiež musia aj zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona či zo všeobecne záväzných nariadení platných na území Bratislavy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy Ľubomíra Miklovičová.

Pomôžu so základmi výchovy a výcviku

Psičkárom v bezplatnej poradni pomôžu so základmi výchovy a výcviku psa. Záujemcovia sa tu môžu informovať aj o kŕmení psa, zoohygiene, ale aj ako psíka socializovať či ako funguje jeho nervová činnosť. „Tým, ktorí si ešte len chcú kúpiť psa, vysvetlíme nároky na starostlivosť o psa daného plemena,“ priblížila Miklovičová. V poradni sa ľudia dozvedia aj aké povinnosti má majiteľ psa. V prípade záujmu sa môžu ľudia obrátiť na kynológa bratislavskej mestskej polície Františka Hrádeka na telefónnom čísle 0903 233 614, informuje Miklovičová.

Okrem radosti psík so sebou prináša aj viaceré povinnosti pre jeho majiteľa. Tie mu vyplývajú zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov i zo všeobecne záväzných nariadení platných na území Bratislavy. Za ich nedodržiavanie môže majiteľ psa dostať pokutu. Za porušenie zákona o niektorých podmienkach držania psa môžu mestskí policajti udeliť pokutu do 33 eur, mestská časť až do 165 eur.

Odporúčame:

Bratislavskí policajti budú do ulíc posielať aj cyklohliadky

Pes musí byť na vôdzke

Mestská polícia na to upozorňuje na základe viacerých podnetov od občanov, ktorí sa sťažovali napríklad na to, že majitelia nemajú svojich psov na vôdzkach či nerešpektujú zákaz vstupu so psom. Mestskí policajti upozorňujú, že v najbližšom čase plánujú vykonať kontroly zamerané práve na dodržiavanie nariadení pre psičkárov. V Bratislave platí, že na verejných priestranstvách musí byť pes na vôdzke.

Ako ďalej vysvetľuje Miklovičová, verejnými priestranstvami sú všetky miesta vo vlastníctve hlavného mesta alebo vo vlastníctve či v správe mestských častí, ktoré slúžia na verejné užívanie. Ide teda o ulice, chodníky, námestia, cesty či plochy verejnej zelene alebo parkoviská. Miesta, kde je voľný pohyb psov povolený obec označí tabuľou s nápisom Voľný pohyb psov povolený.

„V týchto lokalitách sa môžu psy pohybovať bez vôdzky a vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú zodpovednosť,“ vysvetľuje Miklovičová. Mestské časti vo svojich nariadeniach tiež určujú, kde je vstup so psom zakázaný. Takéto miesta musia byť označené tabuľou s nápisom Zákaz vstupu so psom. Psíky nesmú napríklad na detské ihriská, do pieskovísk, do areálu školských či predškolských zariadení, zdravotníckych zariadení či na športoviská. Psičkári sú tiež povinní po svojich psíkoch upratovať exkrementy.

V prípade pohryznutia to treba oznámiť

Podľa zákona môže psa viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Držiteľ psa je tiež povinný predchádzať tomu, aby pes zaútočil na človeka či zviera a musí byť schopný zabrániť vzniku škôd na majetku a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť. Ak pes pohryzie človeka alebo nejaké zviera, držiteľ psa má túto udalosť oznámiť na miestny úrad. Rovnako musí poskytnúť svoje základné údaje ako meno, priezvisko a adresu a rovnaké údaje aj o majiteľovi psa, ak ním nie je.

Ak psík niekoho pohryzie, treba ho dať hneď vyšetriť u veterinára, lekársku pomoc by mala vyhľadať aj napadnutá osoba. „Pes, ktorý pohrýzol človeka alebo zviera, bez toho, že by bol k tomu vyprovokovaný, je automaticky považovaný za nebezpečného psa. Takýto pes musí byť na verejnosti vedený s náhubkom,“ vysvetľuje Miklovičová s tým, že takýto pes je označený známkou inej farby ako ostatné psy.

Mestskí policajti tiež vystríhajú pred približovaním sa k opusteným a túlavým psom, v takejto situácii treba kontaktovať linku 159. Polícia psíka odchytí a ak má známku, skontaktujú majiteľa a psa vrátia. Ako priblížila Miklovičová, každý deň na tejto linke ohlásia v priemere jedného strateného psíka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. mája 2016