Boj proti byrokracii pokračuje, chystá sa Centrálny informačný systém štátnej služby

362111_pocitac 676x518.jpg

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Lepšie zdieľanie dát a rozšírenie zefektívnenia fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými v praxi pokračuje boj proti byrokracii. Toto sú technické riešenia pre zavedenie princípu „jeden krát a dosť„, ktoré prinesú nové IT projekty. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil vyzvania na národné projekty.

Významné projekty na zníženie byrokracie, centrálne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod vedením vicepremiéra Petra Pellegriniho v decembri 2017.

Centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejňuje vyzvania na tri národné projekty. Ide o projekty „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), „Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne“ (MÚSP) a „Informačný systém Centra právnej pomoci“ (IS CPP).

Cieľom CISŠS je vybudovanie nadrezortného personálno-informačného systému, ktorý bude fungovať ako centrála riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe. Podľa úradu vicepremiéra výhody tohto projektu pre občana predstavujú hlavne centralizované a dostupné informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach pre celú štátnu správu. Uchádzači a zamestnanci budú proaktívne informovaní o dôležitých personálnych informáciách.

IT podpora pre pripravovanú reformu

Projekt MÚSP zabezpečí, že Sociálna poisťovňa bude používať kvalitné a jednotné údaje získané od ostatných orgánov verejnej moci, aby tieto údaje nemuseli žiadať od fyzických alebo právnických osôb. Rovnako bude jednotný spôsob poskytovania údajov Sociálnej poisťovne platiť smerom k iným úradom a inštitúciám.

Informačný systém Centra právnej pomoci nahradí existujúce, nedostatočné riešenie a zároveň poslúži ako IT podpora pre pripravovanú reformu na posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencie eskalácie právnych problémov. Projekt zabezpečí nielen softvérové riešenie, ale zároveň aj IKT vybavenie jednotlivých pracovísk Centra právnej pomoci tak, aby bolo možné plnohodnotne poskytovať právnu pomoc, konzultácie a iné služby a zároveň eliminovať administratívnu záťaž pre obe zúčastnené strany. Súčasne sa pokryjú procesné zmeny súvisiace s rozšírením agendy Centra právnej pomoci o oblasť osobného bankrotu.

Viac k témam: byrokracia, informačný systém, IT projekt
Zdroj: Webnoviny.sk – Boj proti byrokracii pokračuje, chystá sa Centrálny informačný systém štátnej služby © SITA Všetky práva vyhradené.

5. marca 2018