Bašistová: Sociálne služby môže zlepšiť ich transformácia

Poslankyňa za stranu Sieť Alena Bašistová tvrdí, že starostlivosť o postihnutých by sa mala poskytovať v komunitách, ktoré sú čo najviac podobné rodine.BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Poslankyňa Národnej rady SR za stranu Sieť a predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci Alena Bašistová víta ambíciu vlády zlepšiť systém poskytovania sociálnych služieb.

Ako povedala pre agentúru SITA, problém pri súčasnom poskytovaní starostlivosti o postihnutých ľudí vidí v tom, že stále prevláda takzvaný kolektívny prístup. „Ten vedie nielen k traumám a negatívnemu vplyvu na zdravie a osobný rozvoj postihnutých ľudí, ale aj k ich sociálnemu vylúčeniu. S tým súvisí bezmocnosť, pasivita a nemožnosť plnohodnotného začlenenia hendikepovaných do spoločnosti,“ zdôraznila Bašistová.

Na to, aby sa táto situácia zmenila je podľa poslankyne potrebné, aby sa starostlivosť o postihnutých poskytovala v komunitách, ktoré sú čo najviac podobné rodine. Cestu k tomuto cieľu vidí hlavne v transformácii a deinštitucionalizácii sociálnych služieb. „Na Slovensku neexistujú zásadné legislatívne a programové prekážky, ktoré by tomuto procesu bránili. V niektorých častiach to zákon o sociálnych službách aj nepriamo preferuje,“ uviedla Bašistová.

Poukázala tiež na praktické skúsenosti, ktoré priniesol Národný projekt prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, ktorý prebiehal na Slovensku v rokoch 2011 až 2015 vo vytypovaných zariadeniach sociálnych služieb v šiestich samosprávnych krajoch, pričom za každý kraj bolo určené jedno zariadenie sociálnych služieb. „Aj vďaka nemu máme skúsenosti, ktoré sa dajú využiť pri zavádzaní zmien,“ dodala Bašistová.

Z vládou stanovených priorít vyzdvihla tiež záujem zjednotiť posudzovanie zdravotného stavu hendikepovaných. „Súčasné je príliš byrokratické, neefektívne a často prináša ponižovanie hendikepovaných ľudí,“ upozornila. Dokumentovala to prípadom, keď traja rôzni posudkoví lekári skúmali rovnakého pacienta trpiaceho Downovým syndrómom a došli k trom rozdielnym názorom na stupeň jeho zdravotného postihnutia.

Znamená to, že v každom hodnotení bol tento človek zaradený do inej kategórie žiadateľov o pomoc. „Lekár úradu práce ho považoval za viac postihnutého než lekár Sociálnej poisťovne a ako relatívne najmenej chorého, dokonca tak, že nemal nárok na stacionár, ho považoval lekár samosprávy,“ uviedla poslankyňa.

Aby sa predišlo týmto situáciám, ktoré zhoršujú život zdravotne postihnutých, navrhuje Alena Bašistová tri základné opatrenia. Zjednotiť všetky úkony posudkovej činnosti pod strechu jednej organizácie, upraviť posudkovú činnosť komplexne jedným zákonom a pre všetky účely a ustanoviť nezávislosť posudkových činností. Týmto opatrením sa podľa Bašistovej stane posudzovanie zdravotného stavu pre zdravotne postihnutých spravodlivejším, menej časovo a finančne náročným. Zároveň sa tým znížia aj náklady štátu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. apríla 2016